Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » tak my ld z otomotiv yaz l m


Akademi
Apps Akademi Danışmanlık, kurulduğu 2006@dan bugüne kadar Oracle İş Uygulamaları ve Oracle Teknolojileri konularında danışmanlık hizmeti vermekte olup

tak my ld z otomotiv yaz l m  Türkiye’deki en büyük çözüm ortaklarından biridir. Oracle’ın iş ortakları arasında Platinum Partner statüsündedir. Apps Akademi Danışmanlık, 26 yılı aşkın tecrübesi, 249.6 M € ‘nun üstünde cirosu ve 2000 çalışanı ile uluslararası arenada perakende yazılım çözümleri sunan kurumsal bir yazılım devi olan Yourcegid Retail partnerliğini de alarak Türkiye’de ki faaliyetlerine başlamıştır. Giderek genişleyen kadrosunun gücü ve edinilen tecrübeler Devamı…

Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:
 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » tak my ld z otomotiv yaz l m


Ayfar Otomotiv, geleceğin farlarını Uyumsoft ERP ile yaktı
Karayolları Taşıt Araçları aydınlatma ve aksesuar lambaları üreten Ayfar Otomotiv, A’dan Z’ye tüm iş süreçlerini Uyumsoft ERP’ye taşıyarak, tüm detaylara hakim

tak my ld z otomotiv yaz l m  üretimden sevkiyata, satıştan stok takibine uzanan çok parametrik işleyişini Uyumsoft ERP ile sadeleştirip kolaylaştırarak kurumsallaşma yolunda birkaç adım birden ileriye gitti. Süreç otomasyonu ile sistem bazlı bir yapıya kavuşan Ayfar Otomotiv, insana dayalı hata payını sıfırladı. Devamı…
Veri Yönetimi ve Analizi
Bir işletme açısından bakıldığında, veri yönetimi ve analizinin rolü çok önemlidir. O sadece statik bilgilerin yeni depolarını toplamak için bir kaynak değil

tak my ld z otomotiv yaz l m   Devamı…
Hammadde Metal Üretimi
Ana metal Üretimi endüstrisi, demir, alüminyum, titanyum, çelik, bakır ve diğer metallerin üreticilerinden oluşur - çeliğin pazarın açık ara en büyük segmentini

tak my ld z otomotiv yaz l m   Devamı…
IBM Nesnelerin İnternetine Yönelik Yeni Teknolojisini Açıklıyor
IBM kuruluşların dünya genelindeki milyonlarca mobil aygıt ve sensörlerle iletişim kurmasına yardımcı olmak için tasarlanan yeni bir uygulamanın tanıtımını

tak my ld z otomotiv yaz l m  olanı, biz bu stratejiyi takip ettikçe elde edilen şeylerin yalnızca buzdağının görünen yüzü olmasıdır. IBM merkezlerince bahsedilen bir örnek otomotiv üreticilerinin, otomobillerinin özelliklerini ve hizmetlerini yönetmelerinde yardımcı olması için IBM MessageSight’ı nasıl kullanabilecekleri üzerine. Bir arabanın servis ışığının yandığını tespit ederek satıcı, araba sahibine sorunun önemine ve yapılacak doğru işleme ilişkin bilgi verebilmektedir. Sprint Hız Devamı…
SCM çözümü seçerken 3 kritik konuları
Tedarik zinciri yönetimi (SCM) yazılım seçimi iyi günlerde, o yolda bir kaç kez gelmiş için bile kesinlikle zor ve acı verici. Neden? Çözümler, farklı

tak my ld z otomotiv yaz l m  kritik olduğunu, her şeyi takım izler. Olası önlemek gerek rakip akması gibi anlaşılır, işletme yönlü etkisi ile birçok hedefleri her zaman için alt sırada çeşitli nedenlerle gönderilmez. Bu nedenle, bu kararları için mahrem değilseniz, sadece geçerli gerçeklik dokunun, ancak Ayrıca işlemlerinizin orta-için-uzun vadeli bakış açısı içinde faktör muhtemel senaryoları ayrıntı için üst yönetimi dahil gerekir. İşte bazı hedefler ve sonraki etkilerini yardımcı Devamı…
Catalyst 2000 yýlýnda Güçlü Meydana
Catalyst ilk çeyrek raporu kartý ile teþvik edilmelidir raðmen, sonuçlar henüz iþ önemli bir büyüme göstermez, bir etki Catalyst SAP ile ortaklýk yoluyla büyük ölçüde elde umuyor.

tak my ld z otomotiv yaz l m  karlýlýk titrek bir 1.999 takip         hangi þirketin gelirleri dalgalanma ve kazançlar olumsuz topraklarýna batýrýlmýþ.         Müþterilerine, ilk çeyrek raporu ile teþvik edilmelidir raðmen         kart, sonuçlar henüz iþ yýlýnda önemli bir büyüme göstermez         bir etki Catalyst SAP ile ortaklýðýný aracýlýðýyla ulaþmak umuyor.         Bu büyüme potansiyeli iyi olsa da, Catalyst dikkatli dengelemek gerekir         SAP Devamı…
Yabancýlar Sizin Candy alýn Ulaþým
Angara web siteleri ilk kez müþterilerine ilk kez gelen ziyaretçiler dönüþtürmek için anonim kullanýcý profilleri milyonlarca kullanýr.

tak my ld z otomotiv yaz l m  & Co ile stratejik ortaklýk vardýr         McKinsey en týklama-ve-harç segmentasyon modelleri terabayt eriþim         müþteriler de güçlü bir satýþ kanalý olarak hizmet olarak. Angara         ile bazý yaratýcý bir þekilde ortak isteyen olmalýdýr nedeniyle için Engage         yaklaþýmýn benzerlik, Engage bu yana en iyi konumlandýrýlmýþ bir þirket         DoubleClick Bu üzerine kapmak gibi olabilir ancak, bir rakip olmak için        Devamı…
Yýldýzlý Gözler kaybetmek, analiz: METASYSTEMS ICIM için ideal aday gözden
Bu METASYSTEMS ERP çözümü bir sýnavdýr. Çoðu satýcý tarafýndan desteklenen seçim kriterleri, dikkate alarak METASYSTEMS ile bir iliþki sürdürmeye deðer ise þirketlerin belirlenmesine baþlayabilirsiniz. Biz her þeyi ürünün iþlevselliðine en katkýda bulunan modülleri, eþit olmak, soru sormak.

tak my ld z otomotiv yaz l m  sadece biraz daha yakýn takip   muhtemelen, çünkü kriterleri ile yarý mamul yönetim bölümünün diðer gruplar,.   Bu bölümde emriyle bu madde sýkýntýsý analizi gibi birkaç kriter var   göz-önünde özellikleri ile sayýsý, hangi ama METASYSTEMS tarafýndan desteklenmeyen   bir üçüncü taraf aracýlýðýyla yerine getirilebilir. Esasen, ICIM çoðunluðu yerine yapar   mümkün üretim yönetimi gereksinimleri. Ürün   Teknoloji   ürün teknolojisi segmente en Devamı…
Sizin Maðaza Müþteri odaklý mý?
En perakendeciler müþteri odaklý olduðunu söylemek olabilir, ama bu gerçekten ne anlama geliyor? Sonuçta, sadece bir müþteri hizmet ve müþterinin özel ihtiyaç ve memnuniyeti merkezleme arasýnda büyük bir fark vardýr.

tak my ld z otomotiv yaz l m  olarak, en iyi maðaza ortaklarý gerçekten maðaza düzeyinde sözünü teslim edebilmek için müþteri-merkezlilik eðitim aldý sahipsiniz. maðazalar her kesimi adapte olduðu þekilde ilginçtir. Futbol anne için, maðazalar parlak renkli tabela özelliði, çocuk, eðitici oyuncaklar, ve-duvar cihaz ekranlar için oyun alanlarý ve kiþisel alýþveriþ yardýmcýlarý saðlar. Sallanan tek için, maðazalar tam ev eðlence oda ve geliþmiþ görsel-iþitsel ürün yardýmý ile yüksek uç daha Devamı…
RFID ... Müþteriler için?
New York: Son zamanlarda perakende merkezinde Ulusal Perakende Federasyonu konuþtu! Büyük buzz bu yýl, sürpriz, RFID hakkýnda oldu.

tak my ld z otomotiv yaz l m  yüksek deðerli mal-elektronik, kozmetik, taký, çanta ve bavul, ayakkabý, giyim, otomobil, vb olmasýdýr diðer gerçeði birçok öðe zaten tagged-by ediliyor perakendecisi. Bugün olsa, bu etiketi kasa için stok oda kýsa bir ömrü vardýr. Yani, birçok öðe için, biz, zincir geri süreci hareket daha uzun ömürlü oluþturma ve RFID lojistik ile yatýrým, güvenlik ve diðer iþlemler deðer ekliyoruz. yeniden birçok etiket Yani, ürün deðeri yüksek ve bakým ve aralýðýnda olan Devamı…
Popüler Aramalar

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others